Gebouw

Het Gebouw de Bornse Synagoge

Sinds 2004 is het gebouw van de Bornse Synagoge in eigendom van een nieuw opgerichte Stichting Gebouw de Bornse Synagoge.

Voorheen was het gebouw in bezit van het Bussemakerhuis. De nieuwe stichting staat in nauw verband met de culturele Stichting de Bornse Synagoge. Door de duidelijke splitsing ’culturele stichting’ en ‘gebouw’ is het gemakkelijker geworden de financiën te scheiden. Hierdoor is het ook mogelijk geworden specifiek voor het gebouw een gift te doen.

De financiën voor het onderhoud en het onderhoud van het gebouw blijft bij voortduring een punt van grote zorg. Sinds 2004 verstrekt de gemeente Borne een subsidie ter ondersteuning van het onderhoud. De subsidie is voor het totale onderhoud echter niet toereikend en nieuwe voorzieningen kunnen hieruit niet betaald worden.

Diegenen die het gebouw van de Bornse Synagoge een warm hart toedragen worden van harte uitgenodigd een gift over te maken op rekeningnummer NL30 RABO 0313 3860 48 t.n.v. Stichting Gebouw de Bornse Synagoge.

Giften op deze rekening komen geheel ten goede aan het onderhoud van het gebouw. U helpt daarmee dit rijksmonument, met historische en culturele waarde, voor de toekomst te behouden.

Klik hier om te doneren.