Bij het inrichten van het ‘toneel’ stalt Godfried Beumers zijn personages op de piano uit.
Deze personages vertellen verschillende kanten van het leven van de middeleeuwse Francesco di Assisi, die later heilig verklaard is. Godfried heeft onderzoek naar het leven van deze heilige gedaan.
Hij laat een brallerige legerkapitein, een onervaren minnaar, een bange knecht en tenslotte Zuster Dood aan het woord.
Francesco zelf hoor je niet.

Zittend op een kruk met een hoed op of een doek om zich heen speelt Godfried zijn personages.
Met verhalen vol afwisseling, met soms een gedicht of een kwinkslag laat hij zijn figuren hun kijk op Francesco geven, een eigenzinnige, naïeve dwaas.
Het is muisstil in de zaal, Godfried houdt de luisteraars in de ban van zijn verhaal, zijn mooie spel en prachtige teksten. Het publiek weet de voorstelling met een enorm applaus te waarderen.

Na afloop wordt een drankje aan de bezoekers aangeboden.