ANBI informatie

Stichting Cultureel Podium Bornse Synagoge en Stichting Gebouw De Bornse Synagoge

Opmerking: in de statuten van de Stichting is op 30 september 2016 onze naam gewijzigd van Stichting De Bornse Synagoge in Stichting Cultureel Podium Bornse Synagoge.

Ennekerdijk 17
7622 ED Borne
Secretariaat: tel.nr. 074-2665296
Email: cvanderbij@planet.nl
Website: www.bornsesynagoge.nl

RSIN / fiscaal nummer: 809252570

Doelstelling Stichting Cultureel Podium Bornse Synagoge

Het organiseren of doen organiseren van culturele en educatieve activiteiten, in brede zin, met inachtneming van de voorgeschiedenis van het gebouw. Het beschikbaar stellen van het gebouw aan derden voor bovengenoemde activiteiten. Waar nodig en mogelijk bijdragen in de kosten van onderhoud en beheer van het gebouw.

Doelstelling Stichting Gebouw De Bornse Synagoge

Het doel van de Stichting is het instand houden, beheren en onderhouden van het gebouw De Bornse Synagoge.

Beleidsplan Cultureel Podium Bornse Synagoge

Het Cultureel Podium Bornse Synagoge is een sfeervol, kleinschalig podium waar met regelmaat klein theater, concerten, exposities en lezingen worden gehouden.
Het Cultureel Podium wordt uitsluitend gerund door vrijwilligers. Naast het Dagelijks Bestuur zijn er vier werkgroepen actief: de werkgroep Exposities, Lezingen/voorstellingen, Muziek en PR/website/subsidies. Van elke werkgroep zit een vertegenwoordiger in het Algemene Bestuur. Het gebouw kan maximaal 50 bezoekers herbergen. De synagoge heeft ongeveer 130 donateurs en wordt jaarlijks door ongeveer 5000 mensen bezocht.

Historie

Nadat de Bornse Synagoge tot 1943 precies 100 jaar in gebruik is geweest als gebedsruimte, kwam daar na de oorlog een einde aan. In de jaren ’80 is dankzij actieve vrijwilligers de synagoge opgeknapt en kreeg het gebouw een culturele functie, waarbij respect voor de geschiedenis van de voormalige synagoge vanzelfsprekend is. Het onderhoud van het gebouw valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. Het onderhoud van het gebouw valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. Enkele vrijwilligers hebben als taak restauratiewerkzaamheden in kaart te brengen, ondersteund door een gespecialiseerd bureau. Kleine klussen worden zelf gedaan.

Cultureel Programma

Bij de keuze van ons culturele programma is kwaliteit erg belangrijk. Ons credo is: net een beetje anders te zijn dan de andere culturele podia in de omgeving, een aanvulling te zijn op wat grotere theaters brengen, in een goede sfeer. Gastvrijheid staat voorop, zo is de relatief lage entreeprijs altijd inclusief consumptie.

Zowel regionale als landelijke artiesten, kunstenaars en sprekers krijgen een podium; we proberen ook aan te sluiten bij actuele landelijke ontwikkelingen en discussies.

Aan plaatselijke en landelijke activiteiten, zoals de Kultur-Kook-Kunstmarkt en Open Monumentendag wordt meegedaan. Elke twee jaar wordt een tentoonstelling voor basisschoolleerlingen van groep 7 en 8 georganiseerd over Joods Borne, waaraan alle basisscholen meedoen.

Amateurmusici wordt een podium geboden: zoals het jaarlijks terugkerende ‘Amateurs voor Amateurs’, of bij voorspeelavonden.

Samenwerking

We werken samen met andere culturele instellingen in Borne, zoals Kulturhus, Muziekschool Borne, Filmhuis Borne en zijn aangesloten bij ‘De kleine Podia’. Zodoende kunnen we gebruik maken van elkaars expertise, faciliteiten en ideeën.

Het Kulturhus verzorgt voor ons de verhuur van het gebouw aan derden. Gedacht kan worden aan muzikanten die zelf een optreden willen verzorgen, cursusleiders, muziekdocenten enz. In de praktijk resulteert dit in een variëteit van mensen die de synagoge bezoeken, enkele voorbeelden zijn: vergaderingen, cursussen, trainingen, gebedsdiensten, recepties, verjaardagen. In principe is veel mogelijk, mits passend bij de ruimte en de historie.

PR/website/subsidies

Binnen de synagoge is een vrijwilliger belast met publiciteit. Taken daarbij zijn: onderhoud website, verzorgen van het jaarlijkse programmaboekje, flyers, posters en nieuwsbrieven, het opstellen van persberichten en het gebruik van social media.
Voor projecten die veel geld kosten, worden fondsen aangeschreven.

We beschikken over goede perscontacten o.a. met de Bornse Courant, Borne Boeit, Tubantia, RTV Oost en Wegener.

Verantwoording werkzaamheden

Elk jaar stelt de secretaris een jaarverslag op. De penningmeester is verantwoordelijk voor de begroting en afrekeningen. De organisatie is financieel gezond.

Ontwikkelingen voor de toekomst

Het onderhoud van het gebouw blijft een uitdaging, omdat het gaat om een kwetsbaar monument.

De afgelopen jaren is het interieur opgeknapt, de komende jaren is het de bedoeling werkzaamheden uit te gaan voeren aan de muren en dak van het gebouw. De voorbereidende werkzaamheden hebben afgelopen jaar plaatsgevonden. Medio 2017 zullen de werkzaamheden starten.

Voor de toekomst blijft hiervoor veel geld nodig, die we uit onze eigen activiteiten en giften proberen te genereren.
Het samenstellen van een verrassend cultureel programma is een zeer belangrijke taak, waar onze vrijwilligers met veel enthousiasme aan werken. Gezien de reacties van het publiek, blijft dit zeer de moeite waard!

Bestuurssamenstelling:

Dagelijks bestuur, tevens leden van het Algemeen Bestuur in 2016:
Piet Dijkstra Voorzitter
Cato van der Bij Secretaris
Corrie van Daalen Penningmeester
Leden Algemeen Bestuur:
 Bart Nijkamp Exposities tot 01-07-2016
Mariola Blogg Exposities vanaf 01-07-2016
Stevine Groenen Lezingen / Voorstellingen
Vacature Muziek
Wim Menheere PR/Subsidies/Website

Beloningsbeleid

Het bestuur en de leden van de werkgroepen zijn vrijwilligers; ze worden niet beloond.

Financieel verslag 2017: 

Inkomsten Uitgaven

Giften en collectebus     €    626,10                                   Algemene uitgaven    € 1.256,25
Donateurs                      € 3.225,00                                   Energie                       € 2.035,93
Berith Salom                  €    500,00                                   Onderhoud                 € 2.646,63
Subsidie gemeente        € 1.574,00                                   Bankkosten                €     201,60
Kaartverkoop                 €    122,48
Boekenverkoop             €       62,50
Energiebelasting           €     760,00
Ned FDS Podiumkunst €     318,00
Rente banken               €       28,67
Diverse activiteiten       €     285,06                                   Voordelig saldo          € 1.361,40

€ 7.501,81                                                                       € 7.501,81


Activiteiten 2016:

Werkgroep Exposities

7 februari t/m 20 maart Mirna Limon

Tekeningen / schilderijen / gemengde technieken

Geen verkopen

Aantal bezoekers: 77

 

3 april t/m 22 mei Carolien Oostveen

Tekeningen / gemengde technieken

Verkocht 1 kunstwerk: € 165

Aantal bezoekers: 106

 

29 mei t/m 10 juli Sjoerd Tegelaers

Printmaking

Geen verkopen

Aantal bezoekers: 35

 

4 september t/m 23 oktober Charlotte Beunders ‘Zee van inspiratie’

Kleur druk, laag op laag

Verkocht 1 kunstwerk: € 2150

Aantal bezoekers: 125

 

30 oktober t/m 11 december Caroline Krajenbrink

Gelaagdheid met verschillende technieken en materialen

Geen verkopen

Aantal bezoekers: 35

 

18 december 2016 t/m 5 februari 2017 Rosa Everts

Foto’s / tekeningen / gemengde technieken

Geen verkopen

Aantal bezoekers: 40

 

Totaal aantal bezoekers: 418 Van 7 februari 2016 t/m 5 februari 2017

Verkocht voor het totaalbedrag € 2315

 

Werkgroep Lezingen/Voorstellingen

22 januari Lezing Marie-Thérèse ter Haar ‘De Russische vrouw’

Aantal bezoekers: 41

 

11 maart Concert Frans Assink en Bart Eugelink ‘Bob Dylan 1962-1964 tribute’

Aantal bezoekers: 47

 

15 april Lezing Ben Coelman ‘Music for Hitch’ – Muziek in de films van Alfred Hitchcock,

in samenwerking met Filmhuis Borne

Helaas is de lezing niet doorgegaan wegens te weinig deelname.

 

3 juni Lezing met foto’s en beelden Annette Evertzen en Stevine Groenen ‘Wie waren de Spanjaards’

Aantal bezoekers: 56

30 september Lezing Frank Rekers ‘Van droom naar werkelijkheid’

Aantal bezoekers: 22

 

28 oktober Lezing door Rob Lokin ‘De ontwikkeling van Afrikaanse muziekstijlen’

Aantal bezoekers: 60

 

10 december Cabaret Irene van der Aart ‘Aanmodderen’

Aantal bezoekers: 35

  

Werkgroep Muziek

31 januari Concert Eka Kuritze, sopraan, en Fred Oldenburg, piano, ‘Parels uit de Duitse romantiek’

Aantal bezoekers: 34

 

4 mei Voorstelling door Diet Gerritsen, Frank Deiman, Tom Grondman, Anneke van Wassenhove, John Hondorp, Melvin Massaquoi met ‘Berlijn-Parijs-Broadway, een muzikale vluchtroute’

Aantal bezoekers: 35

 

5 juni Amateurs voor Amateurs’ met de 22ste editie

Aantal bezoekers ca. 60

 

16 oktober Concert Hanneke Rouw, violoncello, en Afke Wiersma, piano ‘Cello sonates van Beethoven’

Aantal bezoekers: 18