ANBI informatie

ANBI informatie 2023

 

Stichting Cultureel Podium Bornse Synagoge

Ennekerdijk 17
7622 ED Borne
Secretariaat: tel.nr. 074-2665296
Email: secretariaat@bornsesynagoge.nl
Website: www.bornsesynagoge.nl
RSIN / fiscaal nummer: 809252570
Doelstelling

 Het organiseren of doen organiseren van culturele en educatieve activiteiten, in brede zin, met inachtneming van de voorgeschiedenis van het gebouw.

Het beschikbaar stellen van het gebouw aan derden voor bovengenoemde activiteiten.

Waar nodig en mogelijk bijdragen in de kosten van onderhoud en beheer van het gebouw.

 

Beleidsplan in hoofdlijnen Cultureel Podium Bornse Synagoge

 Inleiding

Het Cultureel Podium Bornse Synagoge is een sfeervol, kleinschalig podium met 50 plaatsen waar met regelmaat klein theater, concerten, exposities en lezingen worden gehouden.
Het Cultureel Podium wordt uitsluitend gerund door vrijwilligers. Naast het Dagelijks Bestuur zijn er vier werkgroepen actief: de werkgroep Exposities, Lezingen/voorstellingen, Muziek en PR/website/subsidies. Van elke werkgroep zit een vertegenwoordiger in het Algemene Bestuur.

Het Cultureel Podium heeft ongeveer 120 donateurs en wordt jaarlijks door veel mensen bezocht.

Historie

Nadat de Bornse Synagoge tot 1943 precies 100 jaar in gebruik is geweest als gebedsruimte, kwam daar na de oorlog een einde aan. In de jaren ’80 is dankzij actieve vrijwilligers de synagoge opgeknapt en kreeg het gebouw een culturele functie, waarbij respect voor de geschiedenis van de voormalige synagoge vanzelfsprekend is.

Het onderhoud van het gebouw valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur.

 Cultureel Programma

Bij de keuze van ons culturele programma is kwaliteit erg belangrijk. Ons credo is: net een beetje anders te zijn dan de andere culturele podia in de omgeving, een aanvulling te zijn op wat grotere theaters brengen, in een goede sfeer. Gastvrijheid staat voorop, zo is de relatief lage entreeprijs altijd inclusief consumptie.

Zowel regionale als landelijke artiesten, kunstenaars en sprekers krijgen een podium; we proberen ook aan te sluiten bij actuele landelijke ontwikkelingen en discussies.

Aan plaatselijke en landelijke activiteiten, zoals de Open Monumentendag en bv. Kerstmis in Oud Borne wordt meegedaan.
Elke twee jaar wordt een tentoonstelling voor basisschoolleerlingen van groep 7 en 8 georganiseerd over Joods Borne, waaraan alle basisscholen meedoen.

Samenwerking

We werken samen met andere culturele instellingen in Borne, zoals Kulturhus, Muziekschool Borne,

Artez conservatorium Enschede en Zwolle.

Met ingang van 2023 is het Cultureel Podium zelf verantwoordelijk voor de verhuur van de synagoge aan andere partijen. Gedacht kan worden aan muzikanten die zelf een optreden willen verzorgen, cursusleiders, muziekdocenten enz. In de praktijk resulteert dit in een variëteit van mensen die de synagoge bezoeken, enkele voorbeelden zijn: zangkoren, vergaderingen, cursussen, trainingen, gebedsdiensten, recepties, verjaardagen. In principe is veel mogelijk, mits passend bij de ruimte en de historie.

PR/website/subsidies

Binnen de synagoge is een vrijwilliger belast met publiciteit. Taken daarbij zijn: onderhoud website, verzorgen van het jaarlijkse programmaboekje, flyers, posters en nieuwsbrieven en het gebruik van social media. We beschikken over goede perscontacten met de regionale media.

Voor projecten die veel geld kosten, worden fondsen aangeschreven.

Verantwoording werkzaamheden

Elk jaar stelt de secretaris een jaarverslag op. De penningmeester is verantwoordelijk voor de begroting en afrekeningen. De organisatie is financieel gezond.

Gebouw

Het onderhoud van het gebouw blijft een uitdaging, omdat het gaat om een kwetsbaar monument.

 

Bestuur, functies

Dagelijks bestuur, tevens leden van het Algemeen Bestuur in 2023

Piet Dijkstra, voorzitter t/m 31-05-2023

Hans Korsten, voorzitter vanaf 01-06-2023

Cato van der Bij, secretaris

Bert Meijerink, penningmeester

Leden Algemeen Bestuur

Arjan Reinderink, werkgroep exposities

Dicky Hollak, werkgroep lezingen/voorstellingen

Wim Valk, werkgroep muziek

Wim Menheere, werkgroep PR/website/subsidies

  

Beloningsbeleid

Het bestuur en de leden van de werkgroepen zijn vrijwilligers; ze worden niet beloond.

 

Activiteiten in 2023

Werkgroep Exposities

8 januari t/m 19 februari    Raffaele Rossi ‘De frescotechniek’

26 februari t/m 2 april       Aditi Gupta ‘Magisch realisme, natuur, cultuur, vrouwelijke energie en sociale rechtvaardigheid’

30 april t/m 21 mei           Sophia Nefe ‘Surrealisme’

04 juni t/m 25 juni            Claudia Cornelissen ‘Zwart – Grijs – Wit’

10 september t/m 8 oktober   Te Wierik, Wolvekamp, Holtrop en andere kunstenaars ‘Art in Blue’

5 november t/m 10 december  Jan van Strien ‘Fotografie’

Werkgroep Lezingen / voorstellingen

13 januari                Lezing ‘Erasmus: Dwarsdenker’ door Sandra Langereis

31 maart                 Musikale lezing ‘Lili Marleen – Eeuwfeest van een schuldig lied: Boze mensen zingen niet’ door Inez Timmer

Niet doorgegaan.

25 mei                   Lezing ‘Actueel thema: Kunstmatige intelligentie, de digitale samenleving en de daarbij horende dilemma’s voor onze maatschappij’ door Mieke Boon

20 juli                   Lezing ‘Olympisch zwemster’’ door Marleen Veldhuis

Niet doorgegaan.

13 oktober         Lezing ‘Blauw, meer dan een kleur’ door Maria Driessen

10 november   Lezing ‘Het geheim van de notaris’ door Johan Nebbeling

Niet doorgegaan.

 Werkgroep Muziek

 22 januari          Concert ‘Young in the 70’s Songs & Stories’ door Maurits Fondse

Niet doorgegaan.

19 maart           Muziektheater ‘Songs for Leonard’ door Channah van ’t Riet en Cyrelle Failé

23 april             Concert ‘Klassieke muziek’ door Artez klassiek

3 september   Muzikale vertelling ‘About a Home’ door Hermine Deurloo, mondharmonica en Erik Verwey, piano

Niet doorgegaan.

29 oktober      Concert ‘Het zielsverlangen van Rachmaninov: een muzikale reis van hart naar hart’ door Schokker-Vinke-Wijnands-Groenen

26 november  Concert ‘Rhapsody in Blue!’ door DimitrovBoelee pianoduo

 Werkgroep PR / website / subsidies

Er zijn dit jaar 13 nieuwsbrieven verstuurd naar onze bezoekers en donateurs.

Dit jaar hebben we het ticketsysteem kunnen gebruiken en het werkt goed.

De website voldoet nog prima. Indien er aanpassingen nodig zijn is de webmaster in staat deze snel in te voeren.

De folder is voor het nieuwe seizoen weer gemaakt met de nieuwe modekleur.

Alle posters en flyers zijn in eigen beheer geprint.

Van de RaboClub Support organisatie is een subsidie ontvangen voor de aanschaf duurzame Ledverlichting om schilderijen tijdens exposities beter te kunnen uitlichten.

 

Penningmeester