ANBI informatie

Stichting Cultureel Podium Bornse Synagoge en 

Stichting Gebouw De Bornse Synagoge

Ennekerdijk 17
7622 ED Borne
Secretariaat: tel.nr. 074-2665296
Email: cvanderbij@planet.nl
Website: www.bornsesynagoge.nl

RSIN / fiscaal nummer: 809252570

Doelstelling

Stichting Cultureel Podium Bornse Synagoge

Het organiseren of doen organiseren van culturele en educatieve activiteiten, in brede zin, met inachtneming van de voorgeschiedenis van het gebouw. Het beschikbaar stellen van het gebouw aan derden voor bovengenoemde activiteiten. Waar nodig en mogelijk bijdragen in de kosten van onderhoud en beheer van het gebouw.

Stichting Gebouw De Bornse Synagoge

Het doel van de Stichting is het instand houden, beheren en onderhouden van het gebouw De Bornse Synagoge.

Beleidsplan Cultureel Podium Bornse Synagoge

Inleiding

Het Cultureel Podium Bornse Synagoge is een sfeervol, kleinschalig podium met 50 plaatsen waar met regelmaat klein theater, concerten, exposities en lezingen worden gehouden.
Het Cultureel Podium wordt uitsluitend gerund door vrijwilligers. Naast het Dagelijks Bestuur zijn er vier werkgroepen actief: de werkgroep Exposities, Lezingen/voorstellingen, Muziek en PR/website/subsidies. Van elke werkgroep zit een vertegenwoordiger in het Algemene Bestuur.
Het Cultureel Podium heeft ongeveer 130 donateurs en wordt jaarlijks door vele duizenden mensen bezocht.

Historie

Nadat de Bornse Synagoge tot 1943 precies 100 jaar in gebruik is geweest als gebedsruimte, kwam daar na de oorlog een einde aan. In de jaren ’80 is dankzij actieve vrijwilligers de synagoge opgeknapt en kreeg het gebouw een culturele functie, waarbij respect voor de geschiedenis van de voormalige synagoge vanzelfsprekend is.
Het onderhoud van het gebouw valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur.

Cultureel Programma

Bij de keuze van ons culturele programma is kwaliteit erg belangrijk. Ons credo is: net een beetje anders te zijn dan de andere culturele podia in de omgeving, een aanvulling te zijn op wat grotere theaters brengen, in een goede sfeer. Gastvrijheid staat voorop, zo is de relatief lage entreeprijs altijd inclusief consumptie.
Zowel regionale als landelijke artiesten, kunstenaars en sprekers krijgen een podium; we proberen ook aan te sluiten bij actuele landelijke ontwikkelingen en discussies.
Aan plaatselijke en landelijke activiteiten, zoals de Open Monumentendag en bv. Kerstmis in Oud Borne wordt meegedaan. Elke twee jaar wordt een tentoonstelling voor basisschoolleerlingen van groep 7 en 8 georganiseerd over Joods Borne, waaraan alle basisscholen meedoen.
Amateurmusici wordt een podium geboden: zoals het jaarlijks terugkerende ‘Amateurs voor Amateurs’, of bij voorspeelavonden.

Samenwerking

We werken samen met andere culturele instellingen in Borne, zoals Kulturhus, Muziekschool Borne, Filmhuis Borne. Ook zijn we aangesloten bij ‘De kleine Podia’, een groep kleine theaters in Twente die samenwerken bij het organiseren van concerten.
Zodoende kunnen we gebruik maken van elkaars expertise, faciliteiten en ideeën.
Het Kulturhus Borne verzorgt voor ons de verhuur van het gebouw aan derden. Gedacht kan worden aan muzikanten die zelf een optreden willen verzorgen, cursusleiders, muziekdocenten enz. In de praktijk resulteert dit in een variëteit van mensen die de synagoge bezoeken, enkele voorbeelden zijn: zangkoren, vergaderingen, cursussen, trainingen, gebedsdiensten, recepties, verjaardagen. In principe is veel mogelijk, mits passend bij de ruimte en de historie.

PR/website/subsidies

Binnen de synagoge is een vrijwilliger belast met publiciteit. Taken daarbij zijn: onderhoud website, verzorgen van het jaarlijkse programmaboekje, flyers, posters en nieuwsbrieven en het gebruik van social media. In 2017 hebben we de website beveiligd met een SSL certificaat.
Voor projecten die veel geld kosten, worden fondsen aangeschreven.
We beschikken over goede perscontacten o.a. met de Bornse Courant, Borne Boeit, Tubantia, RTV Oost en Wegener.

Verantwoording werkzaamheden

Elk jaar stelt de secretaris een jaarverslag op. De penningmeester is verantwoordelijk voor de begroting en afrekeningen. De organisatie is financieel gezond.

Ontwikkelingen voor de toekomst

Het onderhoud van het gebouw blijft een uitdaging, omdat het gaat om een kwetsbaar monument.
De afgelopen jaren is het interieur opgeknapt. Dit jaar is het dak van het gebouw gerestaureerd.
Het asbest dakbeschot is verwijderd, reparaties zij uitgevoerd en delen van het dak zijn vernieuwd.
De financiering van de restauratie is mede mogelijk geworden door een groot aantal giften van instanties en particulieren.

Bestuur, functies

Dagelijks bestuur, tevens leden van het Algemeen Bestuur in 2017:
Piet Dijkstra Voorzitter
Cato van der Bij Secretaris
Corrie van Daalen Penningmeester  tot 1-2-2017
 Jan Weernink Penningmeester vanaf 1-2-2017
Leden Algemeen Bestuur:
Mariola Blogg werkgroep Exposities tot 1-7-2017
Arjan Reinderink werkgroep Exposities vanaf 1-7-2017
Stevine Groenen werkgroep Lezingen / Voorstellingen  tot 6-9-2017
Vacature werkgroep Muziek
Wim Menheere werkgroep PR/Subsidies/Website

Beloningsbeleid

Het bestuur en de leden van de werkgroepen zijn vrijwilligers; ze worden niet beloond.

Activiteiten in 2017

Werkgroep Exposities

18 december t/m 5 februari
Rosa Everts – Tekeningen

12 februari t/m 19 maart
Hans Jansen – Etsen
23 april t/m 7 mei
Charlotte Salomon
Reproducties van gouaches van Charlotte Salomon; te leen van Synagoge Lochem

14 mei t/m 25 juni
Maike Eilers – Schilderijen

3 september t/m 22 oktober
Hens Runhaar – Schilderijen

29 oktober t/m 17 december
Redmer Hoekstra – Tekeningen

Gemiddeld aantal bezoekers: 90
Van 18 december 2016 t/m 17 december 2017

Werkgroep Lezingen/Voorstellingen

22 januari
Lezing ‘Visserstruien’ door Stella Ruhe

3 maart
Lezing ‘China’ door Bettine Vriesekoop

18 april
Lezing ‘Charlotte Salomon Leben? Oder Theater?’ door Jaap Nijstad

27 oktober
Voorstelling ‘Alexandra Fjodorowna Romanov, de laatste tsarina’ door Marie-Thérèse ter Haar

24 november
Lezing ‘Het bouwen van een viool’ door Harm Scholte

14 december
Kerstconcert met kerstverhaal door het koor Frizzante o.l.v. Henk Wijzenbeek

Gemiddeld aantal bezoekers: 32

Werkgroep Muziek

12 februari
Theaterconcert ‘Hier dooft niets’ door De Andersons met speciale gasten uit Borne: weerman Dennis Wilt en dochter

26 maart
Koordag en Concert ‘Zing mee met Diet’ door Diet Gerritsen, zang en Frank Deiman, piano

7 mei
Klezmerconcert door Noa (Rob Zilverberg en Arent te Kloese)
Door te weinig deelname is het concert niet doorgegaan.

18 juni
Amateurs voor Amateurs

19 november
Concert ‘Hartverscheurende liederen uit de Roma- en Sinticultuur’ door La Manouche

Gemiddeld aantal bezoekers: 42

Financieel verslag 2017: 

Resultatenrekening 2017

Uitgaven in euro Inkomsten in euro
Diverse inkomsten:
Giften en Collecte bus 626
Donateurs 3225
Subsidie Gemeente 1574
Diversen 1763
Rente 29
Diverse activiteiten 285
Onderhoud 2647
Energie 2036
Algemene kosten 1256
Bankkosten 202
Voordelig saldo 1361
Totaal 7.502 7.502

Balans per 31 december 2017

Uitgaven in euro Inkomsten in euro
Bank 10.784
Te ontvangen posten 21
R/C Stichting Gebouw 7217
Te betalen posten 181
Kapitaal 3407
Totaal 10.805 10.805

Wij en derden, die zich (deels) buiten de EU bevinden, maken gebruik van cookies, om onze website te verbeteren, om de website naar behoren te laten werken, en om het verkeer op de website te analyseren. Door op akkoord te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacyverklaring. Ga voor meer informatie naar onze Privacy Verklaring.