Donateur worden

Wilt u donateur worden?

Vanaf het begin heeft de Stichting Cultureel Podium Bornse Synagoge steun van velen binnen en buiten de Bornse gemeenschap gehad. Dat maakte het mogelijk de meest noodzakelijke apparatuur en inventaris aan te schaffen. Deze donateurs zijn heel belangrijk voor de synagoge. Hierdoor kunnen ook de culturele programma’s worden gerealiseerd. Een hechte groep vrijwilligers zorgt dat de activiteiten uitgevoerd kunnen worden. Door deze steun en door een efficiënt beheer van de middelen, is het nog steeds mogelijk geweest de activiteiten te financieren.

Om ons werk voort te kunnen zetten en bovendien te kunnen voldoen aan verdere wensen die bij bezoekers leven, is het van groot belang dat we voldoende donateurs hebben.

Ook ú kunt donateur worden:
Voor € 20 per jaar kunt u donateur worden.

Het Rekeningnummer is: NL15 RABO 0145 6085 22 t.n.v. Stichting Cultureel Podium Bornse Synagoge. U kunt er ook voor kiezen voor € 100 per 5 jaar te betalen.

Na aanmelding ontvangt u, aan het begin van het komende kalenderjaar, van ons een brief met het verzoek uw bijdrage over te maken. U hoeft nu dus nog niet te betalen, maar dat mag natuurlijk wel.

Stichting Cultureel Podium Bornse Synagoge een door de Belastingdienst erkende ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI).

Als donateur ontvangt u ons programmaboekje en onze maandelijkse nieuwsbrief per e-mail. Uiteraard kunt u zich altijd weer voor deze nieuwsbrief afmelden.

    Betaling per jaar € 20Betaling per 5 jaar € 100