Giften

Giften

Met een gift aan de Stichting Cultureel Podium Bornse Synagoge maakt u het ons mogelijk de doelstelling van de stichting telkens weer een actuele invulling te geven.

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer: NL15 RABO 0145 6085 22, t.n.v. ‘Stichting Cultureel Podium Bornse Synagoge’.

Stichting Cultureel Podium Bornse Synagoge is een door de Belastingdienst erkende ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI).

Als u uw gift een speciale bestemming wilt geven kunt u dit onder ‘opmerkingen’ vermelden.

Alvast hartelijk dank!