Onze doelstelling

Onze doelstelling

Bij de oprichting van de Stichting Cultureel Podium Bornse Synagoge in 1986 is de volgende doelstelling geformuleerd:

‘Het organiseren of doen organiseren van culturele en educatieve activiteiten, in brede zin, met inachtneming van de voorgeschiedenis van het gebouw’.

Als uitvloeisel van die doelstelling vinden er in de synagoge exposities plaats en worden er concerten, lezingen en voorstellingen georganiseerd. De uitvoerenden zijn professionele sprekers, kunstenaars en musici. Daarnaast komen ook gevorderde amateurs aan bod. Regelmatig is er aandacht voor de geschiedenis van de synagoge en de vroegere Joodse gemeenschap in Borne. Tweejaarlijks is er de tentoonstelling ‘Joods Borne’, speciaal voor de hoogste twee groepen van de basisscholen. Door persoonlijke en plaatselijke verhalen worden de onvoorstelbare gebeurtenissen van de Jodenvervolging en de tragische gevolgen daarvan dicht bij huis geplaatst.

Voor het overige is het programma van activiteiten zeer gevarieerd. Ook derden kunnen gebruik maken van het gebouw, voor bijeenkomsten en activiteiten die passen binnen de doelstellingen van de Stichting. Dat levert bescheiden inkomsten op, die aan de eigen activiteiten ten goede komen.
Vanaf het begin heeft de Stichting Cultureel Podium Bornse Synagoge steun van velen binnen en buiten de Bornse gemeenschap gehad. Dat maakte het mogelijk de meest noodzakelijke apparatuur en inventaris aan te schaffen. Deze donateurs zijn heel belangrijk voor de synagoge. Hierdoor kunnen ook de culturele programma’s worden gerealiseerd. Een hechte groep enthousiaste vrijwilligers zorgt voor de uitvoering van de activiteiten. Door deze steun en door een efficiënt beheer van de middelen, is het nog steeds mogelijk geweest de activiteiten te financieren.

Om ons werk voort te kunnen zetten en bovendien te kunnen voldoen aan verdere wensen die bij bezoekers leven, is het van groot belang dat de kring van donateurs zich blijft uitbreiden.

Ook ú kunt donateur worden:

Voor € 20 per jaar of voor € 100 per 5 jaar, op rekeningnummer: NL15 RABO 0145 6085 22 t.n.v. Stichting Cultureel Podium Bornse Synagoge.

Elke donateur ontvangt ons programmaboekje en maandelijkse Nieuwsbrief per email.

Klik hier om donateur te worden.

Ook eenmalige giften zijn welkom in de collectebus in de synagoge, of op rekeningnummer NL15 RABO 0145 6085 22 t.n.v. Stichting Cultureel Podium Bornse Synagoge.

Klik hier om een gift te geven.