met haar programma ‘Reis door inspiraties’  in Cultureel Podium Bornse synagoge, zondag 22 mei 2022

Een prachtige zonovergoten zondag 22 mei. Stoelen buiten voor de bezoekers die voor het concert nog een kopje koffie of thee willen. Binnen ebben de laatste klanken weg van het inspelen van Anne Brackman. Voor dit concert zijn ook alle donateurs uitgenodigd. Anne zal ons, zo later blijkt, trakteren op een uiteenlopend programma dat zij met hartstocht speelt. Een programma dat een inkijkje geeft in de muziek die haar ertoe bewoog piano te gaan studeren. De stukken worden ingeleid en toegelicht en gaan vergezeld van geprojecteerde beelden.

Zij begint het concert met een stuk van Frans Litsz. Vol dynamiek, met de voor de stukken van deze componist zo noodzakelijke techniek, brengt zij dit stuk dat toch niet makkelijk toegankelijk is met verve voor een gehoor van 22 personen.

Dit stuk wordt gevolgd door een eigen sfeervolle compositie.

Na haar eigen compositie volgen nog werken van Brahms en Schubert. Deze stukken  doen haar herinneren aan haar vroege jeugd en zijn mede van invloed geweest op haar besluit om piano te gaan spelen. De aanwezigen genoten er duidelijk van, wat ook blijkt uit het stevige applaus.