We leven in een tijd waarin mensen die denken de waarheid in pacht te hebben elkaar te vuur en te zwaard bestrijden. Denk aan het fundamentalisme in de wereldgodsdiensten, of de opstelling van groepen in het Corona debat.
Sandra Langereijs vond aanleiding om een studie te doen naar Erasmus, die ook in zijn tijd te maken had met dogmatiek en de fanatieke verdediging hiervan.
Sandra Langereis is een historica wier werk in het teken staat van een geschiedenis waarvan we kunnen leren. Ze begon haar lezing met de beschrijving van de verbranding van twee Augustijner
monniken, volgelingen van Luther, op de Brusselse markt in 1523. Zij waren de eersten die dit lot ondergingen vanwege hun vermeende ketterij. Luther riep in zijn tijd mensen op achter zijn waarheid te gaan staan, zelfs als dat zou leiden tot de dood.
Erasmus toonde zich kritisch naar Luther. Hij riep zijn lezers op kritisch te denken en niet af te gaan op dogmatische redeneringen, ook niet die van Luther.
Kritisch denken vraagt aan mensen om zich goed te informeren alvorens een standpunt in te nemen, maar ook de bereidheid om te twijfelen. In zijn Lof der Zotheid gebruikt hij humor om te zeggen wat normaal niet gezegd kan worden en om twijfel te zaaien. Kritisch luisteren en lezen, onderzoek doen naar feiten achter het dogma en met humor, relativering en liefde ten opzichte van de medemens was zijn motto. En ja, in dat opzicht kunnen we in onze tijd nog veel van Erasmus leren.
Sandra Langereis verzorgde een boeiende lezing in een uitverkochte zaal. En er was ook na haar lezing ruim de tijd voor interactie tussen schrijfster en publiek.