Mieke Boon, professor in wetenschapsfilosofie van de Universiteit Twente gaf een uiteenzetting over “Artificiële Intelligentie & Menselijke Waardigheid.”

Chat GPT: Link naar Chat GPT

Dall-E: Link naar Dall-E

Een mooi voorbeeld van deze techniek is de afbeelding van de synagoge in de stijl van Chagall